WELKOM

  • “Vernieuwen is veranderen. Veranderen met het doel te verbeteren en vernieuwing creëren die wat opbrengt voor alle betrokken partijen. Positieve energie erin stoppen en positieve energie eruit halen. Wat onmogelijk lijkt mogelijk maken.”

    - Jeroen Frequin
  • “Voor mij is belangrijk dat de individuele gezondheidswaarde van de burger centraal staat bij het herontwerpen van zorg. Het is mogelijk om kwalitatief goede zorg te leveren, maar is dat morgen en overmorgen nog betaalbaar? Ik help zorginstellingen deze transitie vorm te geven en mogelijk te maken.”

    - Jeroen Frequin

Leuk dat u komt kijken wie ik ben. Dat ik Jeroen heet weet u al. Dat ik werkzaam ben in de huisartsenzorg weet u waarschijnlijk ook. Zorg is een wereld van samenwerkende professionals, waarbij het draait om vertrouwen. Tenslotte moet de zorgvrager ervan overtuigd zijn dat de nodige zorg op de best mogelijke manier geboden wordt. Ik zie het als mijn rol een bijdrage te kunnen leveren aan het bekrachtigen van dat vertrouwen.

Om zorg ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar te kunnen laten zijn is vernieuwing nodig. De zorgwereld van nu is ontstaan uit goede initiatieven, maar is niet altijd even adequaat. Aan mij de uitdaging vastgeroeste patronen te onderzoeken en te beoordelen op efficiëntie, in samenwerking met professionals die vrijheid en ruimte krijgen binnen een voor alle partijen nuttig kader.

De zorgwereld is altijd al, maar nu helemaal onderhevig aan transities. In mijn rol van adviseur, interimair en directeur heb ik zorgconcepten uitgedacht, zorg gecombineerd met medische hulpmiddelen en techniek, veelal vanuit logistiek standpunt slim georganiseerd. Hoe wordt zorg verleend, in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuissituatie, hoe lopen de stromen tussen mensen en middelen, hoe kunnen mensen beter worden ingezet waardoor de belasting voor de zorgvrager en professional vermindert, hoe zorgen we ervoor dat er minder verspild wordt, hoe doen we meer met minder.

 


 

Blog

mijn visie, gedachten en ideeën.

Knokke

Knokke